Garuma pārveidotājs

...
...

Metriskā

Kilometrs
1
Skaitītājs
1000
Decimetrs
10000
Centimetrs
100000
Milimetrs
1000000
Mikrometrs
1000000000
Nanometrs
1012
Angstroms
1013

Brits / amerikānis

Līga
0,21
Jūdze
0,62
Garš
4,97
Ķēde
49,71
Stienis
198,84
Pagalms
1093,61
Pēda
3280,84
Saite
4970,97
Roka
9842,52
Collas
39370,08
Līnija
393700,79
Mil
39370078,74
Thou
39370078,74

Jūras

Jūras jūdze
0,54
Sapņot
546,81

Astronomijas

Parsek
3,24×10-14
Gaismas gads
1,06×10-13
Astronomijas vienība
6,68×10-9
Gaismas minūte
5,56×10-8
Gaisma Otrā
3,34×10-6
Noklikšķinot uz datu vērtības labajā pusē, dati tiks automātiski kopēti.